Адам психикасынын негизги касиеттери

Мазмуну:

Адам психикасынын негизги касиеттери
Адам психикасынын негизги касиеттери

Video: Адам психикасынын негизги касиеттери

Video: Адам психикасынын негизги касиеттери
Video: ОФ AINAR 2023, Ноябрь
Anonim

Психика - бул жогорку уюшулган жандыктардын - адамдардын жана жаныбарлардын касиети, курчап турган дүйнөгө жооп берүү жөндөмү жана бул жагынан алардын жүрүм-турумун жана ишмердүүлүгүн жөнгө салуу. Ошондой эле бул адамдын субъективдүү ички дүйнөсү. Ар бир адамдын өзүнө мүнөздүү психикалык касиеттери бар.

Адам психикасынын негизги касиеттери
Адам психикасынын негизги касиеттери

Психиканын касиеттеринин келип чыгышы

Психикалык касиеттер мээнин нейрофизиологиялык иш-аракетинин натыйжасы. Алар көбүнчө инсандын инсандыгына байланыштуу психикалык процесстер менен тыгыз байланышта.

Психиканын касиеттери туруктуу жана белгилүү бир адамга мүнөздүү жүрүм-турумдун жана иш-аракеттердин белгилүү бир түрүн аныктайт. Алар практикалык ишмердүүлүктүн жана курчап турган дүйнөнүн чагылышынын натыйжасында, жашоо агымында акырындык менен калыптанат жана консолидацияланат. Организмдин тубаса өзгөчөлүктөрү - бул кандайдыр бир деңгээлде адамдагы кээ бир психикалык касиеттердин өнүгүшүн алдын-ала аныктаган - мүнөздөрдүн өзгөчөлүктөрү, каалоолору жана кызыкчылыктары, күчтүү жана алсыз жактары. Алар аздыр-көптүр туруктуу болушат, бирок турмуштук кырдаалдын таасири астында же адамдын өзгөрүүнү каалаган каалоосу менен өзгөрүшү мүмкүн.

Негизги психикалык касиеттер

Адатта, темперамент, мүнөз, жөндөм жана мотивация сыяктуу негизги психикалык касиеттер айырмаланат. Темперамент индивиддин жеке туруктуу психофизикалык касиеттеринин жыйындысын, анын жүрүм-турумунун, психикалык абалдарынын жана акыл-эс ишмердүүлүгүнүн динамикалык мүнөздөмөлөрүн камтыйт. Темперамент дене конституциясы менен байланыштуу. Адамдар адатта сангвиник, холерик, флегматик жана меланхолик болуп бөлүнөт. Темпераментти өзгөртүү мүмкүн эмес деп кабыл алынат, бирок иш жүзүндө кээде гормоналдык деңгээлдин же жашоо образынын өзгөрүшү менен адамдардын жаш курагына жараша өзгөрүүсүн байкаса болот.

Мүнөз деп анын коомдогу жүрүм-турумун жана иш-аракетин аныктоочу инсандык негизги касиеттер деп түшүнүшөт. Бул сапаттар бир кыйла туруктуу, бирок алар өзгөрүшү мүмкүн. Аларга өзүн-өзү сыйлоо сезими, өзүнө жана башкаларга карата сынчылдык жана талап коюучулук, өзүмчүлдүк жана альтруизм, коллективизм жана индивидуализм, сезимталдык жана кайдыгерлик, сылыктык жана адепсиздик, чынчылдык жана алдамчылык, жоопкерчилик жана жоопкерчиликсиздик, туруктуулук жана чыдамсыздык, демилгелүүлүк жана пассивдүүлүк, тактык кирет жана шалаакылык, көзкарандысыздык, чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартип ж.б.

Жөндөмдүүлүктөр жеке адамдын аны башкалардан айырмалап турган туруктуу психологиялык касиеттери деп түшүнүлөт. Адамдын белгилүү бир иш чөйрөсүндө канчалык оңой ийгиликке жете аларынан көз каранды. Жөндөмдөр табигый, биологиялык жактан аныкталган (мисалы, дененин ийкемдүүлүгүнүн жогорку деңгээли) болушу мүмкүн, же өмүр бою иштелип чыгат. Жөндөмдүүлүктөр - бул чыгармачыл, коммуникативдик, теориялык (абстракттуу-логикалык ой жүгүртүүгө), билим берүү (билим, билимдерди үйрөнүү, өздөштүрүү), практикалык (практикалык иш-аракеттерге ыктоо) ж.б.

Акыр-аягы, мотивация - бул адамды иш-аракетке түрткөн нерсе. Мотивдер муктаждыктардан келип чыгат. Адамдардын негизги муктаждыктары - абага, тамак-ашка жана сууга, коопсуздукка, турак-жайга, кыймыл-аракетке муктаж. Негизги муктаждыктар канааттандырылганда, жогорку деңгээлдеги муктаждыктар күчүнө кирет - сүйүү, таануу жана жактыруу, өзүн-өзү ишке ашыруу ж.б.

Сунушталууда: